Welkom bij de website geoneutrino.nl van de Stichting Earth AntineutRino TomograpHy (Stichting EARTH). De stichting is per 1 september 2005 opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen, de stichting ASTRonomisch Onderzoek Nederland (ASTRON) te Dwingeloo en de stichting JADE te Willemstad, Curaçao. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02089994. Stichting EARTH is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan EARTH zijn daarmee vrijgesteld van schenkingsrechten en zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie hier voor het ANBI-informatie rapport van de Stichting EARTH. Het doel van de Stichting EARTH is het bevorderen en uitvoeren van technologisch en wetenschappelijk onderzoek naar het in kaart brengen van de (radiogene) warmtebronnen in onze Aarde die gevoed worden door natuurlijke radioactieve processen. In deze processen komen antineutrino’s vrij. Antineutrino’s die in de Aarde worden geproduceerd worden ook wel geoneutrino’s genoemd.

Antineutrino’s zijn elementaire bouwstenen van materie. Zij komen vrij bij processen in atoomkernen wanneer een neutron in een proton en een elektron wordt omgezet (het β--verval). Antineutrino’s hebben een hele kleine massa en zijn elektrisch neutraal. Hun wisselwerking met materie is zeer gering en ze zijn dan ook alleen te detecteren met zeer grote detectoren.

Warmtebronnen in de Aarde zijn voor een groot deel nog niet bekend. We weten dat ze bij elkaar voor een warmtestroom aan het oppervlak van de Aarde zorgen van 45 TW (terawatt; 1TW = 1 miljoen megawatt (MW)). Dit is meer dan de warmte die alle elektriciteitscentrales op de wereld produceren. Deze bronnen zijn de drijvende kracht achter onder andere het aardmagnetisch veld en verschuiving van platen en continenten, met aardbevingen, vulkanen en vloedgolven (tsunami’s) tot gevolg.

Antineutrino’s worden ook in groten getale geproduceerd in kernreacties van kernreactoren. Detectie van antineutrino’s is een manier om de reactoren efficiënter te laten functioneren en laat een continue bewaking van de Non-Proliferatie Verdrag toe.

Deze website bevat een Engelstalige beschrijving van het programma Earth AntineutRino TomograpHy (EARTH), met een algemeen gedeelte, de organisatiestructuur en de wetenschappelijke achtergrond (nog onder constructie).


November 2019
Rob de Meijer passed away

September 2019
Jacob Gelt Dekker passed away

Februari 2019
Thoron standard sourceOverzicht alle nieuws


Hoe werkt de aarde?

ISBN 9789085710677

 
Startpagina | Algemeen | Organisatie | Contact | Site Map Copyright © 2008-2021 Stichting EARTH. Alle rechten voorbehouden.